Risan - jeho slavné mozaiky a místo v dějinách

Městečko Risan ležící v severozápadním cípu boky Kotorské, v Risanském zálivu, navštěvují turisté pro jeho hlavní památku – římskou vilu, přesněji římskou venkovskou usedlost (villa rustica) ze 3. století našeho letopočtu, která bývá nazývána "vilou boha spánku Hypna". Hypnos syn bohyně Noci a bratr Thanata, boha smrti, je totiž znázorněn na nejkrásnější mozaice usedlosti.

Vila měla sedm pokojů pro rodinu majitele a tři místnosti pro služebnictvo. Pokoje pro panstvo mají všechny mozaikovou výzdobu podlah, více či méně dochovanou, místnosti pro služebnictvo jsou bez mozaikové výzdoby. Mozaiky byly v římské architektuře oblíbené zejména v době císařské, jejich oblibu pak převzala východořímská říše a její pokračovatelka, Byzanc.

Centrum stavby tvoří, jak bylo obvyklí, atrium, kolem něhož jsou soustředěny ostatní místnosti. Byly vzájemně i od atria odděleny chodníky. V podlaze atria byla nádrž na zachycování dešťové vody, odkud se pak rozváděla dále po domě. Ve stropě mělo atrium otvor, kterým do něho vnikalo denní světlo.

Risan, antický bůh Hypnos na podlahové mozaiceV první místnosti je mozaika dost poškozena. K poškození došlo jednak při stavbě staré silnice z Risanu do Nikšiće, jinak při katastrofálním zemětřesení na jižním Jadranu v roce 1979. Hlavním motivem byla válečná sekyra, takže se předpokládá, že místnost sloužila jako shromaždiště vojáků a stráže. Mozaiky jsou složeny z bílých, černých a šedých kamínků, které za mokra dostávají modrý odstín.

Druhá místnost je malá a ústředním motivem její mozaikové výzdoby jsou tzv. vlčí zuby.

Třetí místnost byla zřejmě přijímacím pokojem. Patří k těm větším a jeho mozaikovou výzdobu z bílých a černých kamínků tvoří geometrické a rostlinné motivy a opakovaně motivy válečných sekyr a vlčích zubů.

I čtvrtá místnost sloužila pro přijímání hostů – předpokládá se, že se jich sem vešlo na dvacet. V jejím středu je motiv Slunce, symbolizující římské impérium. Mozaika ja rozdělena na osm polí s odlišnými náměty: rostlinnými (především vinná réva a rozety), geometrickými (hlavně šachovnice) a mořskými (hlavně mořská fauna, ryby a chobotnice). Je z bílých a černých místních kamínků.

Pátá místnost byla pravděpodobně jídelna, tedy latinsky triclinium, což byl přo římskou rodinu velmi důležitý prostor. Konzumace jídla trvala dlouhé hodiny – od odpoledne do večera. Jedlo se na lehátkách, s jednou rukou podepřenou o polštář. Místnost působí velmi elegantně, a to především díky zajímavým motivům mozaikové ornamentiky. Ve středu je šestilistá rozeta obklopená sluncem, v rozích místnosti jsou znázorněny sépie a chobotnice, na zbývající ploše se proplétají rostlinné a figurální motivy.

Šestá místnost je menších rozměrů a byla tabliniem, tedy pokojem určeným pravděpodobně pro odpočinek pána domu. Mozaikovou výzdobu tvoří velká šachovnice.

Sedmá místnost byla dormitoriem, tedy ložnicí majitele domu. Právě ona přitahuje největší pozornost návštěvníků, a to díky centrálnímu medailonu mozaiky, na němž je znázorněn bůh spánku Hypnos. Jako obvykle je i zde tento bůh znázorněn jako mladý muž, spočívající opřen na lehátku a na ramenou má křidélka.Vedle medailonu leží Hypnovy atributy – luk a šípy. Scénu působivě doplňuje bílo-červená rozeta. Celkem bylo v této mozaice použito šesti barev.

Risan, obec a hotel TeutaPoslední restaurátorské práce v risanské vile proběhly v roce 2007. Je nyní přístupná turistům. Bezprostřední okolí vily bylo bohaté i na další nálezy: střepiny nádob, úlomky stavebních prvků, mince, zbraně a šperky. Na lokalitě kopali i někteří významní archeologové jako například objevitel Knossu na Krétě Sir Arthur Evans.

Usedlost s Hypnem reprezentuje římskou, tedy nejslavnější epochu, ale t navazovala na starší, rovněž slavná období, a to především na éru ilyrskou. Ta trvala od 4. století před naším letopočtem do roku 167 před naším letopočtem, ale ještě v této době tu Ilyrové žili, byť v historii nehráli významnou úlohu.

Dobu největší slávy Ilyrů byla doba vlády ilyrského krále Argona a především po jeho smrti, jeho ženy, královny Teuty. Ta poměrně dlouho odolávala Římanům, ale v roce 229 před naším letopočtem musela kapitulovat a uznat svou porážku. Došlo k tomu v pevnosti na vrchu Gradina nad Risanem. Úplná zkáza ilyrské říše pak přišla v roce 167 za krále Gentia. Římané tak ovládli tuto část východního Středomoří a otevřela se jim cesta k dalším výbojům na Balkán. Z Risanu se stali Rhisinium, živé římské středisko, municipium a později kolonie.

Ještě jedna lokalita připomíná římskou nadvládu v tomto kraji, ale ta není upravena pro návštěvy turistů. Je to na lokalitě Carine, kde začali kopat za druhé světové války Italové, které okupovali boku Kotorskou.

Na zdejší lokalitě žili ve druhé polovině prvního tisíciletí před naším letopočtem i Řekové. Má se za to, že zde žili společně s Ilyry na jimi obývaných území, a to přímo na mořském pobřeží. Zřejmě uznávali ilyrskou svrchovanost, obchodovali s Ilyry a s vnitrozemím a jejich prostřednictvím se Ilyrové seznámili s celou řadou řeckých vymožeností a znalostí, mimo jiné stavět lodě, razit mince, vyrábět keramiku a snad i pěstovat vinnou révu a olivy. I díky Řekům se stal Risan v té době významným obchodním a námořním střediskem v boce Kotorské.

RisanŘekové právě do této lokality umístili závěr své báje o Kadmovi a jeho ženě Harmonii. Byl to ten Kaadmos, syn foinického krále Agenora, který se vyznamenal tak zvanou dračí setbou. Na radu bohyně Athény zasil na poli zuby obrovského nebezpečného hada, kterého zabil, když had zahubil jeho druhy. Z této setby vyšli tak zvaní „zasetí muži“, předkové prvních Sparťanů. Kadmos s Harmonií se usadil na konec svého života v Ilyrii, do míst dnešního Risanu, kde se stal Kadmos králem. Podle pověsti zemřeli pak oba manželé současně a bohové je proměnili podle jedné verze v hady, podle jiné ve lvy a žili pak na ostrově Blažených.

Ale lidé žili v okolí Risanu již dávno před tím. Jejich první stopy pocházejí z neolitu - mladší doby kamenné, z období počínaje 3. tisíciletím před naším letopočtem. V jeskyni Spila byly nalezeny úlomky keramiky charakteristické pro Středomoří v tomto období. Na stěně jeskyně Lipci zanechal člověk té doby kresbu lovecké scény. Na ní je možno rozeznat skupinu sedmi jelenů, prchajících před dvěma jezdci na koních. A dále je tu též kresba lodi o dvou stěžních. Zda jde u lovecké scény o ztvárnění skutečného lovu nebo o kultovní scénu, není jasné. Podle posledních výzkumů se předpokládá, že kresby pocházejí ze začátku 8. století před naším letopočtem (dosavadní předpoklad bylo 15. století před naším letopočtem). Lokalita se nachází 6 kilometrů západně od Risanu, ale není turistům přístupná.

Informace o možnosti návštěvy, otevírací době a vstupnén najdete na stránce: Risanski mozaici/Risan Mosaics.


Zdroj informací:

Milovníci dobré hudby si užijí na festivalu "SeaRock" v Kotoru

Milovníci dobré hudby si užijí na festivalu "SeaRock" v Kotoru

Víkend v Kotoru bude již po sedmé patřit festivalu "SeaRock", který se uskuteční pátek a v sobotu 21. a 22. července se na Letní scéně. Během dvou festivalových nocí se publiku představí kromě černohorských a regionálních skupin i hosté z USA a Itálie.

13.07.2017
"Modré vlajky" na černohorských plážích v roce 2017

"Modré vlajky" na černohorských plážích v roce 2017

V Černé Hoře bylo letos oceněno "Modrou vlajkou" 24 pláží a jeden jachtařský přístav.

22.06.2017
Kulturní, zábavní a sportovní akce na černohorském pobřeží v červnu a červenci 2017

Kulturní, zábavní a sportovní akce na černohorském pobřeží v červnu a červenci 2017

V destinacích cestovního ruchu se v sezóně koná celá řada kulturních, zábavních a sportovních akcí, které tak obohacují zdejší turistickou nabídku.

14.06.2017
"Made in New York Jazz Festival, Montenegro 2017" v červnu v Tivatu!

"Made in New York Jazz Festival, Montenegro 2017" v červnu v Tivatu!

Černohorská vydavatelská společnost Rabbit Records ve spolupráce s americkou společnosti New York Competition and Festival INC organizuje již podruhé "Made in New York Jazz Festival, Montenegro 2017".

11.05.2017
Novinka: svatební obřad na "Risanských mozaikách"

Novinka: svatební obřad na "Risanských mozaikách"

Místní obyvatelé a turisté, kteří si chtějí svatební obřad užít na neobvyklém místě, mají od letošního dubna mimořádnou příležitost. Své "ano" si mohou říci na jedinečných "Risanských mozaikách" z 3. století našeho letopočtu.

03.05.2017
Kotor je stále oblíbenější cíl turistů

Kotor je stále oblíbenější cíl turistů

Město Kotor v boce Kotorské patří k opravdovým pokladům Černé Hory. Je to nejzachovalejší středověké město v Černé Hoře, zapsané od roku 1979 na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví organizace UNESCO.

06.04.2017
« předchozí |

Doporučujeme zájezdy

Aktuální počasí

Podgorica °C
Tivat °C
Ulcinj °C
Více informací »

Aktuální kurzy

1EUR
0 CZK
Co si pořídíte za 1 Euro?
Kopeček zmrzliny. . . . .0,70 EUR
Pivo. . . . .1,50 EUR
Káva. . . . .0,80 EUR
Destilát. . . . .1,30 EUR
Více informací »

Anketa

Jak pojedete letos do Černé Hory?