Sport

Potápění

Potápěčská střediska a potápěčské kluby na černohorském pobřeží organizují jak kurzy potápění (ronjenje), tak i návštěvy atraktivních potápěčských lokalit.

V příbřežních oblastech se mořská hloubka pohybuje kolem 35 m. Do této hloubky spadá většinou skalními stěnami, pak pokračuje písečnými plošinami. Skalní stěny se vyznačují bohatou faunou a flórou - lze tu vidět velké kolonie rohovitek nádherných barev i vzácné korály. Plošiny pak pokrývají louky Posidonie Neptunovy.

V černohorském podmoří, které dosud nebylo zcela prozkoumáno a zabezpečeno proti krádežím, je několik bohatých hydroarcheologických nalezišť, mj. v těchto lokalitách: v Risanském zálivu v boce Kotorské, u mysu Kaljala u Rose na poloostrově Luštica, u obce Njivice u Herceg-Novi v boce Kotorské, v zátoce Bigovo u Tivatu, u mysu Platamuni u Budvy, u mysu Volupce u Baru a u Ulcinje.

Z potopených lodí jsou pro potápěče nejatraktivnější: loď Szent Istvan u vjezdu do boky Kotorské, hlídkový vojenský člun v zátoce Žanjica na poloostrově Luštica, neznámý trabakul u mysu Platamuni, válečná loď Zenta z 2. světové války před Petrovcem (nachází se ve vyšší hloubce než je přípustná hranice pro rekreační potápění, tj. 40 m), jachta krále Nikoly v barském přístavu, rakouská válečná loď z 1. světové války v barském přístavu, rakouská válečná loď potopená u Velké pláže v Ulcinji. Podrobněji tematický článek: Výlet na mořské dno u Ulcinje. K návštěvě těchto lokalit je třeba zvláštní povolení, které zajišťují potápěčská střediska a kluby.

Zahraniční potápěči - jednotlivci i skupiny - se mohou v černohorské části Jadranu potápět s pomocí dýchacího zařízení individuálně nebo organizovaně v rámci některého potápěčského střediska nebo klubu nebo jiné organizace, která má oprávnění k provozování této činnosti. Všichni, kdo se chtějí v černohorském Jadranu potápět, musejí mít potápěčský průkaz některé ze světových potápěčských federací (CMAS, PADI, NNI, SSI I aj.), svědčící o dosažené kvalifikaci. Tuto kvalifikaci si mohou doplnit v některé potápěčské škole na černohorském pobřeží).

K potápění je nezbytná potápěčská legitimace, kterou vydává regionální středisko pro výuku potápěčů a pro kontrolu na moři, a to prostřednictvím potápěčských středisek a klubů. Vydává se pouze tomu, kdo má potvrzení o odpovídající potápěčské kvalifikace (potápěčský průkaz). Za vydání legitimace ze platí 15 eur. Spolu s legitimací dostane potápěč i seznam lokalit, v nichž je potápění zakázáno (v přírodních rezervacích, v přístavech, v blízkosti válečných lodí apod.).

Největší povolená hloubka pro sportovní a rekreační potápění je 40 m.

Potápěčský svaz Černé Hory je sice v Podgorici, ale potápěčská střediska a kluby jsou na pobřeží v následujících lokalitách: v Herceg-Novi, Zelenice, Bijele, Rose, Žanjici, Kotoru, Tivatu, Sv. Stefanu, Čanji, Baru a Ulcinji.

Aktualita: Vyšel první černohorský potápěčský průvodce

Informace o potápění v Černé Hoře: Potápěčský svaz Černé Hory (Ronilački savez Crne Gore) - www.mdiving.me.

Windsurfing

Přírodní podmínky pro windsurfing (jedrenje na dasci) na černohorském pobřeží jsou mimořádně příznivé, nejvíc však surfaři vyhledávají lokality v Ulcinji - kolem Velké pláže a Ady Bojany, dále na Budvanské riviéře a v boce Kotorské. Mimo Jadran je velmi oblíbené surfování na Skadarském jezeře.

Hlavními středisky jsou: Velká pláž a Ada Bojana u Ulcinje, Tivat, kde jsou střediska se školami.

Aktuality:

Sportovní rybolov

Sportovní rybář má v Černé Hoře možnost vybrat si rybolov (ribolov) v moři, řekách a jezerech. Ať však loví kdekoli, nesmí ulovené ryby prodávat, ani směňovat, smí je používat jen pro vlastní potřebu. Povolení ke sportovnímu rybolovu - rybářský lístek (ribolovna dozvola) pro vody mimo území národních parků vydává rybářský svaz (Sportski ribolovni savez Crne Gore). Povolení stojí 15 euro na den a je možno je koupit na místních obecních úřadech nebo u příslušných rybářských organizacích, tj. střediscích, klubech apod. V národních parcích vydává rybářské lístky příslušná správa národního parku (www.nparkovi.me), ceny povolení uvádíme v části: Vstupné do národních parků a ceny sportovních aktivit.

Rybolov v moři

  Může se lovit z pobřeží, z člunu, do sítí, do vrší. Podle toho, jaká ryba se loví, používá se příslušná technika. Úlovky většinou předčí očekávání. Loví se tzv. bílé i modré ryby. Bílé ryby jsou ty, které žijí při zdejším pobřeží trvale, většinou při dně. Modré jsou ryby, které migrují a při černohorském pobřeží se objevují jen v určitých obdobích. Možný je i podmořský rybolov, a to bez dýchacích přístrojů, při němž jsou dovoleny harpuny a vodní pušky.

  V poslední době je stále oblíbenější Big Game Fishing, což je lov velkých a silných ryb. Ještě nedávno chybělo na černohorském pobřeží nezbytné adekvátní rybolovné vybavení pro tento způsob rybolovu. Rybáři tak mohli jen přihlížet, jak se v poměrné blízkosti pobřeží prohánějí nádherné exempláře tuňáků o hmotnosti pár set kg a v ohromných množstvích lodí makrely a palamidy. Nyní je v Budvě a v Ulcinji k dispozici odpovídající vybavení, včetně silných člunů, mezi úlovky patří tuňáci, mečouni a menší druhy žraloků.

  K rybolovu je zapotřebí rybářský lístek - povolení, pro podmořský rybolov a pro Big Game Fishing je zapotřebí zvláštní povolení a poplatky jsou vyšší.

  Specialitou na ostrově Ada Bojana je muškaření. Mořské muškaření se stává v Evropě stále populárnější. Údajně nikde v Evropě nejsou bohatší úlovky trofejných ryb touto technikou než právě zde, na nejjižnějším výběžku černohorské pevniny.

  Rybolov v jezerech

  Jezerní vody v Černé Hoře jsou bohaté rybami. Nacházejí se vesměs v krásném přírodním prostředí, ať už je to Skadarské jezero nebo horská jezera.

  Rybolov v řekách

  Jde vesměs o horské řeky a rybolov na nich je velkým zážitkem. Loví se pstruzi, lipani aj. I k říčnímu rybolovu je potřeba rybářský lístek.

  Paragliding

  Paragliding nad letoviskem Bečići Je možné jej provozovat na několika místech na černohorském pobřeží. Jednou z nejznámějších míst pro paragliding je lokalita Brajići v kopcích nad Budvou (760 m) a přistává se na pláži v Bečići. Další lokalitou je např. Dizdarica (850 m) a Radoštak (1 450 m) nad Herceg-Novi, Lovćen (1 460 m)nad Kotorem, Buljarica (670 m) nad letoviskem Petrovac nebo Vršuta (1 187 m) nad letoviskem Sutomore. Všechny tyto lokality jsou oblíbeny pro krásný pohled na pobřeží, moře a na horské hřebeny z ptačí perspektivy.

  Aktualita: Zkuste paraglidingový tandemový let nad Budvanskou riviérou!

  Bungee-Jumping

  Popularita tohoto adrenalinového sportu stále stoupá. Na pobřeží je jediná možnost v Budvě na Slovenské pláži, kde byla postavena 40 m vysoká plošina, výhradně pro tento sport.

  Volné lezení (Free Climbing)

  V Podgorici je registrován klub extrémních sportů "Montenegro Outdoor Podgorica", zaměřený především na volné lezení a canyning, který může poskytnout podrobnější informace. Tento sport si získává stále více příznivců. Zatím jsou vyznačeny lezecké cesty v Kotoru a v Podgorici.

  Horolezectví a vysokohorská turistika

  Vzhledem ke konfiguraci terénu je Černá Hora zaslíbenou zemí horolezců. Čeští horolezci vyhledávali zdejší hory již v době před několika desítkami let a jezdí do černohorských hor dodnes. Zájem horolezců se soustřeďuje hlavně na národní park Durmitor.

  Pohoří Durmitor, Černé jezero s horou Medjed Do 90. let minulého století sloužil horolezcům a vysokohorským turistům poměrně dost značný počet chat, horských ubytoven a horských hotelů ve všech horských oblastech země. Vnitropolitická situace v Černé Hoře a nevyjasněné majetkové poměry, které s nimi souvisely, způsobily,že tyto objekty nebyly víc než 10 let udržovány a obhospodařovány. Většina jich je zchátralá a není v provozu, pomalu se přistupuje k obnově. V současné době slouží turistům necelých 10 těchto zařízení. Možnosti ubytování jsou v pohoří Durmitor, rovněž na Orjenu je několik horských ubytoven. Na Lovćenu žádné ubytovací možnosti nejsou, někdejší horská chata v Ivanových korytech je opuštěná a zchátralá. Pohořím Lovćen se však lze vydat na túru po několika značených turistických cestách. Do nejodlehlejšího a nejdivočejšího pohoří Prokletije, v jihovýchodní části Černé Hory na hranicích s Albánií, se vzhledem k nejisté bezpečnostní situaci v této části Balkánu jezdit příliš nedoporučuje.

  Aktualita: Nová přímořská horská pěší stezka v Černé Hoře.

  Podrobné nejnovější informace může poskytnout Horolezecký svaz Černé Hory, sídlící v Podgorici. Ten pečuje i o turistické značení a údržbu horských cest. Připravuje se zajistit nejobtížnější místa na značených cestách. Součástí svazu je i horská služba.

  Pod rámec svazu spadá i speleologie, která má ve zdejším krasovém terénu široké pole působnosti.

  Jízda na koni

  Střediskem tohoto sportu je Ulcinj, resp. ostrov Ada Bojana, která poskytuje ideální podmínky pro dlouhé projížďky po písečných terénech. V místě je i jezdecká škola. Za jízdou na koni se jezdí i na Skadarské jezero.

  Míčové sporty

  Tenisové kurty u pláže v Bečići V hlavních letoviscích černohorského pobřeží jsou možnosti provozování většiny míčových sportů: tenisu, volejbalu, plážového volejbalu, fotbalu, plážového fotbalu, basketbalu, házené aj. V některých místech jsou kryté haly pro tyto sporty, jinde jsou otevřená hřiště.V Budvě je hřiště pro mezinárodní utkáni v plážovém fotbalu, kde návštěvníci mohou sledovat napínavá mezinárodní utkání (Beach Soccer).

  Boccia

  Je jedním z nejoblíbenějších sportů v celém Středomoří. Na černohorském pobřeží jsou nejlepší podmínky v boce Kotorské a v Budvě. Dráhy jsou vybaveny podle mezinárodních standardů.

  Jízda na kole

  Cyklistických stezek je na pobřeží málo, spíš se pěstuje jízda na horských kolech v horském terénu.

  V dubnu se koná velmi prestižní mezinárodní cyklistický závod Po cestách krále Nikoly (Putevima kralja Nikole). Obvykle se jej zúčastní cyklisté z více než 30 zemí. Několik jeho etap se jede v Černé Hoře, několik v Itálii.

  Vodní pólo

  Zájemci o tento sport mohou na místě kontaktovat sportovní kluby, zaměřené na tento sport. K nejlepším patří klub Jadran, nejstarší klub v bývalé Jugoslávii a několikanásobný mistr Jugoslávie - v Herceg-Novi.

  Jachting

  Aktuality:


  Prodrobné informace v angličtině a černohorštině jsou k dispozici na stránkách Správy námořní bezpečnosti Bar (Uprava pomorske sigurnosti Bar): www.pomorstvo.me, mimo jiné "Informace pro jachtaře" a "Jachtařský průvodce" (v pdf).

  Přístavní kapitanáty:

  • Přístavní kapitanát Kotor (Lučka Kapetanija Kotor) - přístav pro příjem zahraničních plavidel
  • Pobočka přístavního kapitanátu Kotor - Zelenika (Ispostava Zelenika) - přístav pro příjem zahraničních plavidel
  • Pobočka přístavního kapitanátu Kotor - Tivat (Ispostava Tivat)
  • Pobočka přístavního kapitanátu Kotor - Herceg-Novi (Ispostava Herceg-Novi)
  • Přístavní kapitanát Bar (Lučka Kapetanija Bar) - přístav pro příjem zahraničních plavidel
  • Pobočka přístavního kapitanátu Bar - Budva (Ispostava Budva) - sezónní přístav pro příjem zahraničních plavidel (od 1.května do 1.listopadu)
  • Pobočka přístavního kapitanátu Bar - Ulcinj (Ispostava Ulcinj)
  • Pobočka přístavního kapitanátu Bar - Virpazar (Ispostava Virpazar)

  Jachtařské přístavy - mariny

  Černá Hora má k dispozici 1 500 stání pro jachty (údaje z roku 2009) a do budoucna chce tento počet zvýšit na 6 000. Černohorské mariny navštívilo loni 11 078 turistů na 2 807 zahraničních plavidlech určených pro sport a rekreaci. Údaje o počtu stání v jednotlivých marinách se pramen od pramene značně liší a na webových prezentacích také chybí. Je však podstatné, že se mariny budují, modernizují a probíhají práce na vybudování či doplnění běžné jachtařské infrastruktury. Mariny Bar a Kotor poskytují prostor pro přezimování člunů a jachet. V Černé Hoře jsou tyto jachtařské přístavy - mariny:


  Potřebám jachtařů, především jako vyvazovací přístaviště slouží dále: Lučica v Meljine u Herceg-Novi, Marina Kaliman v Tivatu, přístaviště v Risanu v boce Kotorské a další

  Luxusní tivatská marina je stále oblíbenější

  Luxusní tivatská marina je stále oblíbenější

  V tivatské marině Porto Montenegro letos zakotvilo 2 224 jachet, z nichž nejdelší měřila 140 metrů.

  29.12.2017
  Zmapováno 46 horských stezek v národních parcích Biogradska gora, Durmitor a Prokletije

  Zmapováno 46 horských stezek v národních parcích Biogradska gora, Durmitor a Prokletije

  Turistická organizace Žabljaku představila výsledky projektu "IT jako podpora rozvoje adrenalinového cestovního ruchu", jehož cílem je naučit členy horolezeckých klubů, outdoorových klubů, cyklisty a milovníky přírody využívat GPS navigaci a mobilní telefony k lepší orientaci v horách.

  12.10.2017
  Potápění je stále oblíbenější aktivitou v boce Kotorské

  Potápění je stále oblíbenější aktivitou v boce Kotorské

  Turisté navštěvují Město Herceg-Novi pro jeho chráněnou polohou s mírným příznivým podnebím a s mimořádným bohatstvím vegetace, pro jeho krásné zahrady a pláže, historické památky, mezi nimiž vynikají tři mohutné pevnosti pevnosti, příjemné kavárny a restaurace, bohatý kulturní program a v neposlední řadě i pro široké možnosti sportovního vyžití.

  06.09.2017
  "Southern Soul Festival" v červnu na Velké pláži u Ulcinje

  "Southern Soul Festival" v červnu na Velké pláži u Ulcinje

  Již pátý ročník "Southern Soul Festivalu" se bude konat od 29. června do 2. července v plážovém klubu D’Olcinium Kite Surf a na pláži Copacabana, součástí proslulé písečné Velké pláži u Ulcinje.

  25.05.2017
  V Budvě se bude konat soutěž ve sportovním rybolovu "Big Game Budva 2017"

  V Budvě se bude konat soutěž ve sportovním rybolovu "Big Game Budva 2017"

  Od 26. do 29. dubna se bude v Budvě konat třetí ročník mezinárodní soutěže ve sportovním rybolovu "Big Game Budva". Zúčastní se jí posádky z Chorvatska, Slovinska, Srbska,Španělska, Srbska, Itálie a Černé Hory.

  25.04.2017
  Na Velké pláži u Ulcinje začala sezóna kitesurfingu

  Na Velké pláži u Ulcinje začala sezóna kitesurfingu

  Ulcinská Velká pláž, která je dlouhá 15 kilometrů, má své místo na mapě destinací kitesurfingu. Odhaduje se, že v loňském roce tu provozovalo tento sport na patnáct tisíc surfařů.

  30.03.2017

  Doporučujeme zájezdy

  Aktuální počasí

  Podgorica °C
  Tivat °C
  Ulcinj °C
  Více informací »

  Aktuální kurzy

  1EUR
  0 CZK
  Co si pořídíte za 1 Euro?
  Kopeček zmrzliny. . . . .0,70 EUR
  Pivo. . . . .1,50 EUR
  Káva. . . . .0,80 EUR
  Destilát. . . . .1,30 EUR
  Více informací »

  Anketa

  Jak pojedete letos do Černé Hory?