Ochrana přírody

V současné době je v Černé Hoře chráněno přibližně 13 % z celkové rozlohy země. Na základě územního plánu republiky se předpokládá, že se v budoucnosti postupně zvýší rozloha chráněného území až na 26 % jeho celkové plochy.

Lovčen V ochraně přírody je černohorský stát převážně zastáncem amerického pojetí ochrany, tj. nevytvářet téměř uzavřené, až nepřístupné, přísně chráněné oblasti, které sice zajistí potřebnou ochranu přírody, ale současně ji zpřístupní návštěvníkům a umožní jim téměř volný a svobodný pobyt a rekreaci v jedinečné přírodě. K výchově občanů v ekologicky uvědomělé návštěvníky těchto chráněných přírodních celků mají přispět i opatření v rámci vyhlášení Černé Hory jako "ekologického státu" (prvního na světě), zakotveného v ústavě. Je to vzhledem k historicky podmíněným návykům Černohorců nemalý a dlouhodobý úkol, ale na druhé straně je třeba počítat s tím, že hrdost Černohorců na hodnoty "jejich" přírody a její výjimečnost změní i jejich poněkud "neekologické" návyky a počínání (černé skládky, bezohledné odhazování odpadků kdekoli, nedostatečná péče o čistotu okolní přírody aj.).

Do nejvyšší kategorie ochrany, tedy kategorie národních parků v Černé Hoře jako celku patří:

Pohoří Lovćen

Zahrnuje centrální část pohoří na území 6400 ha mezi bokou Kotorskou a cetinjskou náhorní plošinou. Chrání se v něm krajinný ráz horstva, které je symbolem Černé Hory a její významnou historickou, přírodní a turistickou hodnotou. Podrobně viz Výlety z pobřeží: Lovćen.

Pohoří Durmitor a kaňon řeky Tary

Durmitor se pokládá za nejkrásnější pohoří Černé Hory. Jeho nejvyšší hora Bobotov kuk 2522 m je zároveň nejvyšším vrcholem v zemi. Rozkládá se na ploše 39000 ha mezi řekami Tara a Piva v severozápadní části země. Chrání se vápencový masív s pozoruhodnými geomorfologickými hodnotami. Je typickým národním parkem amerického typu, zdůrazňující turistické a rekreační možnosti. Podrobně viz Výlety z pobřeží: Durmitor a kaňon řeky Tary.

Kaňon řeky Tary je nejhlubší říční kaňon v Evropě (je až 1300 m hluboký). Je sevřený strmými stěnami, divoký, jedinečný a svými turistickými a sportovními možnostmi představuje jednu z nejpřitažlivějších pozoruhodností země. Pro své mimořádné, nedotčené přírodní hodnoty je zapsán na seznam biosférických rezervací UNESCO. Podrobně viz Výlety z pobřeží: Durmitor a kaňon řeky Tary.

Spolu s pohořím Durmitor je kaňon řeky Tary od r. 1980 uveden v seznamu světového přírodního dědictví organizace UNESCO.

Skadarské jezero (Skadarsko jezero)

Je největší vodní hladina na Balkáně. Horský masív Rumija jej odděluje od mořského pobřeží. Zaujímá plochu 37000 až 55000 ha (podle stavu vody). Vyniká velmi bohatou faunou (např. největší ptačí rezervace v Evropě - 264 druhů ptáků, poslední evropská kolonie pelikánů, 48 druhů ryb aj.). Na základě Ramsarské úmluvy bylo Skadarské jezero zařazeno mezi mokřady mezinárodního významu.

Podrobně viz Výlety z pobřeží: Skadarské jezero.

Biogradská gora (Biogradska gora)

Zaujímá část pohoří Bjelasica, v severovýchodní části Černé Hory. Je jedním z nejstarších chráněných území v Evropě (chráněno po r. 1878 opatřením černohorského knížete Nikoly). Rozkládá se na ploše 5450 ha, z toho 4258 ha tvoří lesy. Na části této lesní plochy, a to 1600 ha, se rozkládá pralesní rezervace, jeden ze tří posledních evropských pralesů v Evropě. Vyniká neobyčejným bohatstvím rostlinných druhů - kolem 2000, z toho 20 % tvoří endemity oblasti Balkánu. Nemenší je i bohatství fauny - žije tu např. 150 druhů ptáků, na 350 druhů hmyzu aj.

V národním parku jsou zastoupeny i horské pastviny, dosud intenzívně využívané. Součástí je i ledovcové Biogradské jezero, východisko do srdce parku.

Ve značné části parku, který je evropského typu, převažuje ochranářský a vědecký zájem.

Aktualita: Zahájení sezóny v národním parku Biogradska gora.

Prokletije 

ProkletijeNejmladší národní park Černé Hory byl vyhlášen v srpnu 2009. Nachází se v pohoří Prokletije, jehož větší část leží na půdě Albánie, menší na území Černé Hory a Kosova. Nejvyšší vrcholky Prokletijí se nacházejí v jihozápadní části hraničící s Albánií. Na černohorském území horstva jsou to Kolac/Maja Kolata (se svými dvěma vrcholy: Zla Kolata - 2534 m a Dobra Kolata - 2528 m) a Rosni vrh/Maja Rosit (2524 m), které jsou současně nejvyššími horami Černé Hory. Celková rozloha národní parku činí 16 630 hektarů. Jeho součástí jsou dvě přírodní rezervace o celkové rozloze 1 052 hektarů, a to Hridské jezero (Hridsko jezero, též Ridsko jezero) a Volušnica.

Aktualita: Pohoří Prokletije – pátý černohorský národní park

Podrobné informace o národních parcích najdete na stránce Národní parky Černé Hory (Nacionalni parkovi Crne Gore): www.nparkovi.me

Z hlediska cestovního ruchu je zajímavá kategorie přírodní památky (podle černohorského názvosloví "spomenici prirode"), do níž patří např. některé kaňony řek - Pivy, Komarnice aj. , proslulé černohorské písečné a oblázkové pláže a pláže na březích Skadarského jezera, jakož i krasové jeskyně, jako např. Lipská jeskyně u Cetinje, jeskyně Duboki do v horském pásmu Njeguši nebo jeskyně Špilja u Virpazaru. Dále zahrnuje i některé městské parky, jako např. park hotelu Boka v Herceg-Novi, park u bývalé královské rezidence Topolica, nyní vlastivědného muzea v Baru, městský park v Tivatu aj. Podrobněji v aktualitě: Současná ochrana přírody v Černé Hoře a záměry do budoucna.

Připravuje se vyhlášení několika chráněných krajinných oblastí (parkovi prirode), např. černohorských pohoří Komovi, Sinjajevina, Maglić, Volujak a další. Podrobněji v aktualitě: Současná ochrana přírody v Černé Hoře a záměry do budoucna.

Kotor na seznamu neuvěřitelných míst Evropy

Kotor na seznamu neuvěřitelných míst Evropy

Přírodní krásy Černé Hory jsou nekonečným zdrojem inspirace a každým rokem přitahují více turistů, kteří si užívají jedinečné spojení hor a moře. Právě Kotor je výjimečným místem, kde v jednom dni se lze koupat v boce Kotorské, obdivovat historické památky i zdolávat štíty vysoké 1 700 metrů v pohoří Lovćen.

02.11.2017
Zmapováno 46 horských stezek v národních parcích Biogradska gora, Durmitor a Prokletije

Zmapováno 46 horských stezek v národních parcích Biogradska gora, Durmitor a Prokletije

Turistická organizace Žabljaku představila výsledky projektu "IT jako podpora rozvoje adrenalinového cestovního ruchu", jehož cílem je naučit členy horolezeckých klubů, outdoorových klubů, cyklisty a milovníky přírody využívat GPS navigaci a mobilní telefony k lepší orientaci v horách.

12.10.2017
Nová panoramatická cesta v jižní části Černé Hory

Nová panoramatická cesta v jižní části Černé Hory

Region Bar prezentoval nový turistický produkt, který nazval "Panoramatická cesta - Mezi dvěma kouzelnými břehy". Má za úkol seznámit turisty s hornatým územím mezi Jaderským mořem a Skadarským jezerem a pobřežím na obou stranách.

28.06.2017
Velký úspěch černohorského propagačního filmu na festivalu v Berlíně

Velký úspěch černohorského propagačního filmu na festivalu v Berlíně

Propagační spot Národní turistické organizace Černé Hory s názvem "Montenegro - Always more to find out/Crna Gora - uvijek drugačija" (Černá Hora - vždy jiná) slavil velký úspěch filmovém festivalu "The Golden City Gate", kde mezi turistickými filmy získal druhé místo v kategorii Země (Country).

23.03.2017
Tivatské saliny – pozoruhodná přírodní atrakce v boce Kotorské

Tivatské saliny – pozoruhodná přírodní atrakce v boce Kotorské

Jen 5 km od letoviska Tivat a v těsné blízkosti černohorského letiště Tivat se nachází významná přírodní rezervace Tivatské saliny. Uzavírají jihovýchodní část malebného Tivatského zálivu, který je součástí boky Kotorské.

23.02.2017
Njegušský pršut je první chráněný výrobek Černé Hory

Njegušský pršut je první chráněný výrobek Černé Hory

Njegušský pršut se stal prvním černohorským výrobkem, který je zákonem chráněn jako potravina s chráněným zeměpisným označením.

17.01.2017

Doporučujeme zájezdy

Aktuální počasí

Podgorica °C
Tivat °C
Ulcinj °C
Více informací »

Aktuální kurzy

1EUR
0 CZK
Co si pořídíte za 1 Euro?
Kopeček zmrzliny. . . . .0,70 EUR
Pivo. . . . .1,50 EUR
Káva. . . . .0,80 EUR
Destilát. . . . .1,30 EUR
Více informací »

Anketa

Jak pojedete letos do Černé Hory?